Privacy Statement


Bedrijfsgegevens

De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, worden verwerkt door:

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 - 64 69 700
E-mailadres: info@bijwerkinggriepprik.nl
 

Wat is het doel van dit onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is om actief ervaringen in de dagelijkse praktijk te verzamelen, waardoor er meer inzicht komt over bijwerkingen ten gevolge van een vaccinatie. Hiermee kunnen zorgverleners en patiënten een betere afweging maken over de behandeling en wat ze kunnen verwachten. Er wordt onder andere inzicht verkregen in: 

 

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Dit gebeurt volgens de privacyverklaring van Bijwerkingencentrum Lareb. De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden gebruikt voor de inschrijving als deelnemer aan dit onderzoek. Op deze manier wordt bewaakt dat één persoon zich als unieke deelnemer van dit onderzoek inschrijft. Zo worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden. U kunt als deelnemer door Bijwerkingencentrum Lareb benaderd worden met de vraag om extra informatie over de antwoorden die u heeft gegeven in de vragenlijst. Ook kan u gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De uitkomsten over de kwaliteit van onze dienstverlening worden alleen gedeeld met het management van Bijwerkingencentrum Lareb.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor een artikel of getoond worden op een website van Bijwerkingencentrum Lareb. Hier worden alleen onderzoeksresultaten getoond en zijn niet herleidbaar tot één specifiek persoon.

De volgende persoonsgegevens worden in dit onderzoek verwerkt:

 

Delen met derden

In sommige gevallen wordt er in de vragenlijst een ernstige bijwerking ingevuld. Hiermee wordt bedoeld dat een bijwerking leidt tot één van de volgende situaties:


Deze ernstige bijwerkingen worden met de belangrijkste medische gegevens maar zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon) gedeeld met:


Het doel hiervan is om de medicijnveiligheid zowel nationaal (landelijk) als internationaal te kunnen bewaken.

 

Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling

De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld worden geautomatiseerd verwerkt. Ze komen terecht in een onderzoek database van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde database waar alleen zorgvuldig gekozen medewerkers leesrechten toe krijgen.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. Neem met een dergelijk verzoek contact op via info@bijwerkinggriepprik.nl of bel 073 - 64 69 700. Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen 4 weken afhandelen.

 

Beveiliging

Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De onderzoeksgegevens worden verzameld via deze website. Deze website is beveiligd met een Secure Sockets Layer (SSL)-certificaat. Hierdoor blijft alle informatie tijdens het transport afgeschermd en niet leesbaar voor anderen. Deze beveiliging is te controleren in de adresbalk van uw browser, waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

Na uw inschrijving op deze website, zal ter controle van uw e-mailadres een activatielink naar de opgegeven mailbox worden verzonden. Deze activatielink blijft maximaal 24 uur geldig.

Uw persoonsgegevens en wachtwoord worden middels een encryptie (versleuteling) in de database opgenomen. De onderzoeksgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb. En daarbij alleen de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met daarvoor geldende rechten.

 

Gebruik van Google Analytics op website

Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, met als doel de website te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb heeft een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres. De optie 'gegevens delen' is uitgezet en Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.